Tahiyye ve Tahiyyat ne demek? Anlamı nedir?

Her namazda okuduğumuz dualarda geçiyor ancak anlamını bilmiyoruz. Tahiyyat ya da tekil olarak Tahiyye ne demek? İşte tahiyyatın anlamı


Tahiyyat çoğul olan bir isimdir. Tekili "Tahiyye"dir. Hayy'dan türemiştir. Namazlarda okuduğumuz Tahiyyat duasındaki ve kelimenin Kur'anda geçtiği yerlerdeki genel anlamı selam (anış, zikir) manalarına tekabül eder.

Dolayısıyla 'Tahiyyât' kelimesi 'hayy' fiilinden türemiş bir kavramdır.

Namazlarda okuduğumuz tahiyyat duasının anlamına bakarsak Tahiyyat ve tahiyye kelimelerinin anlamlarına daha vakıf olabiliriz.

Tahiyyat duası içerisindeki anlamı

Tahiyyatın ilk cümlesinde “Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât” Yani “Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır” deriz.

Yani Tahiyyat, içerisinde hayat, selam ve bunları veren Rabbimizin güç ve kudretine bir selam mahiyetinde anlamlar taşır.

Bunun tekili olan Tahiyye isminin bazen insanlara da verildiğini görmekteyiz. İnsanlara verildiği zaman bu isim, Allah (hayat) ömür versin, anlamlarında değerlendirilebilir.


0 Yorum

Yorum Yap